1. Gwarancją rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku(niezwrotnego) w wysokości 500 zł ceny pobytu w terminie 3 dni od daty rezerwacji.  Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu „Apartamenty Maja”.
 2. Gość „Apartamenty Maja” zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem w celu dokonania meldunku (Ust. z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960) oraz uiszczenia pozostałej kwoty w formie gotówkowej za cały pobyt. Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji, zwłaszcza dotyczących danych osobowych Gości, przebywających w Apartamentach Maja, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). W przypadku odmowy, klucze do domku/pokoju nie zostaną wydane, a zadatek nie zostanie zwrócony.
 3. Domek/Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 4. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku/pokoju nie ma żadnych uszkodzeń, ani braków wyposażenia. Wszelkie braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu. Za wszelkie niezgłoszone braki w wyposażeniu, Goście zostaną obciążeni finansowo.
 5. Apartamenty Maja nie świadczą usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków/pokoi. Podczas pobytu Gość dba i  zapewnia porządek w apartamencie który wynajmuje oraz w częściach wspólnych, oddanych do dyspozycji wszystkich Gości.
 6. W Domkach/Pokojach „Apartamenty Maja” obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 7. W dzień wyjazdu Goście zobowiązani są umówić się na odbiór domku/pokoju. Przed odbiorem Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń, pozostawienia ogólnego porządku.
 8. Gość nie może przekazywać domku/pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 9. Przebywanie na terenie obiektu osób niezameldowanych po uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
 10. „Apartamenty Maja” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne ich zgłoszenie, co umożliwi personelowi obiektu reakcję.
 11. Obiekt „Apartamenty Maja” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 12. Na terenie „Apartamenty Maja” obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 23.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 13. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 14. Gość „Apartamenty Maja” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających Go gości.
 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu obiekt „Apartamenty Maja” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu „Apartamenty Maja”.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach/pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku/pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Każdorazowo opuszczając domek/pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 18. Akceptujemy pobyty z małymi zwierzętami, max do 10 kg. Obowiązują dodatkowe opłaty w wysokości 20 zł/doba.
 19. W przypadku skrócenia pobytu obiekt „Apartamenty Maja” nie zwraca pieniędzy.
 20. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.
 21. W domkach/pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Nie przestrzeganie zakazu skutkować będzie karą pieniężną w kwocie 500 zł. Osoby palące prosimy o wychodzenie na taras a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek. We wszystkich pomieszczeniach obiektu zamontowane są czujki dymu. Uruchomienie czujki spowoduje przyjazd Straży Pożarnej na koszt Gości Apartamentów Maja.
 22. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka.
 23. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane na terenie obiektu, obowiązuje ciągły nadzór nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi, przez opiekunów lub rodziców.
 24. Na terenie Apartamentów Maja jest obowiązek segregacji śmieci do wyznaczonych pojemników.
 25. Regulamin Apartamentów Maja i basenowy podaje się do wiadomości Gości poprzez:
  • Umieszczenie regulaminu na stronie internetowej: www.apartamentymaja.pl,
  • Indywidualne informowanie Gościa przy potwierdzeniu dokonywanej rezerwacji,
  • Przedstawienie regulaminu w formie pisemnej do podpisania po zapoznaniu z jego treścią, podczas dokonywania meldunku,
  • Umieszczenie regulaminu w domkach/pokojach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENOWEGO

  1. Kompleks basenowy jest obiektem rekreacyjnym.
  2. Kompleks basenowy czynny jest do 21.
  1. Kompleks basenowy przeznaczony jest wyłącznie do korzystania przez Gości Apartamentów Maja.
  1. Obiekt nie jest strzeżony przez służby WOPR.
  2. W jacuzzi jednocześnie może przebywać max 4 osoby od lat 12.
  3. Z sauny mogą korzystać osoby od 16 roku życia.
  1. Dzieci do lat 14 powinny korzystać z kompleksu basenowego bezwarunkowo pod opieką rodzica – opiekuna.
  1. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci, pozostające pod ich opieką podczas korzystania z kompleksu basenowego.
  1. Zabrania się:
    1. skakania do wody,
    1. biegania,
    1. zanieczyszczania wody i nawierzchni obiektu,
    1. wchodzenia do wody przez osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, które stanowią zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne,
   1. niszczenia sprzętu i urządzeń,
 1. Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie kompleksu rekreacyjnego ponoszą użytkownicy.